میز شام

از قدیم الایام در مراسمهای ما ایرانیان تدارک غذایی لذیذ و چیدمانی زیبا برای میز شام مراسم جزء لا ینفک یک مجلس رویایی بوده است . در عکسها میتوانید نمایی از میز شامهای تشریفات بزرگ اصلانی را رویت نمایید