مراسم ولیمه

تشریفات بزرگ اصلانی با سابقه طولانی از پذیرایی در اینگونه مراسم آماده برگزاری مراسمهای ولیمه حجاج ، مجالس زنانه با کادر مجرب خانم و .. میباشد .