دسته گل عروس

دسته گل عروس یکی از نمادهای بین المللی این سنت است که گروه گل آرایی تشریفات بزرگ اصلانی با دیزاینهای روز، زیباترین دسته گلهای عروس را در اختیار شما قرار میدهد. که بی شک نمونه تصاویر تنها بخش کوچکی از رزومه گروه گل آرایی تشریفات بزرگ اصلانی می باشد.