برگزاری همایش و سمینار

تشریفات بزرگ اصلانی بی شک از پرسابقه ترین موسسات برگزاری همایشها و سمینارهای دولتی و خصوصی میباشد نمونه فعالیتها و جشنهای بسیار عظیم این موسسه قطعا نظر مشکل پسندان را به خود جلب مینماید.