کترینگ عروسی

بدون تردید کترینگ عروسی مهمترین بخش و سخت ترین انتخاب عروس و داماد برای اجرای جشن آنها میباشد لذا کترینگ عروسی تشریفات بزرگ اصلانی با گردآوری مجموعه ای کامل و حرفه ای ، کلیه نیازهای عروس و داماد را مناسب هر بودجه و سلیقه تامین نموده است