تشریفات مجالس

قيمت تشريفات عروسي

برای برگزاری مراسمی بی عیب و نقص می بایست به نکاتی مانند مسافت, تاریخ جشن , فصل برگزاری مراسم عروسی, مدیریت باغ تالار, وضعیت هوا در تابستان و زمستان توجه کنید.
هزینه های یک باغ تالار عروسی شامل:

 


یک رقم ثابت بدون در نظر گرفتن مهمانان هزینه ورودی باغ تالار است.
هزینه شام عروسی و پذیرایی که به ازای هر نفر محاسبه می شود.
هزینه گروه موزیک که عرف است حتی در صورت استفاده نکردن از گروه موسیقی نیز از شما اخذ می شود.
هزینه تزئینات باغ تالار یا سالن عروسی
هزینه آتش بازی , کالسکه سواری و برنامه هایی که خودتان برای مراسمتان انتخاب می کنید.
معمولا بخشی ازین هزینه ها را باید به عنوان بیعانه در هنگام عقد قرارداد پرداخت کنید.
بازدید و بررسی نهایی
چند روز مانده به مراسم عروسی خود به باغ تالار عروسی خود سر بزنید و مطمئن شوید که همه چیز مرتب است.شما با بررسی خود به مدیریت باغ تالار یا سالن عروسی خود ثابت می کنید که نسبت به همه ی موارد حساس هستید و مدیریت هم تلاش می کند که رضایت شما را جلب کنند.