تشریفات مجالس

شمع آرایی سفره عقد

استفاده از شمع در تزئینات جشن عروسی و شمع آرایی سفره عقد می تواند ایده ای بسیار جذاب در تزئینات شما باشد. بخصوص اگر شمع های روشن را در کنار گل آرایی های مختلف عروسیتان بکار ببرید زیبایی آن دو چندان خواهد شد.
از مدیریت باغ تالار خود درخواست کنید که میز شام عروس و داماد را با استفاده از چندین شمع در کنار گل تزئين کند.
می توانید ابتدا نور پردازی سالن عروسیتان را در نظر گرفته و سپس میزان شمع هایی که قرار است در تزئینات میزها و سالن پذیرایی بکار روند را تعیین کنید.